Hema s.r.o.s.r.o.

Profil spoločnosti

     Firma bola založená v roku 2003 ako združenie dvoch spolupracujúcich firiem. Tieto firmy podnikajú osem rokov v odbore elektroinštalácií.

Svojím zákazníkom poskytujeme ucelené riešenie projektu, postavené na detailnej analýze možných vstupov a požadovaných výstupov. Vieme pružne reagovať na zmeny systému zariadení a iných potrieb investora.

Po realizácii diela vykonávame vlastnými elektro technikmi - špecialistami prehliadky a skúšky na všetkých dodávkach a zariadeniach.

 

V súčasnosti pre firmu pracuje 25 stálych zamestnancov. Firma spolupracuje so živnostníkmi a na konkrétne úzko špecializované práce si najíma odborné firmy. Firma má všetky prostriedky a zariadenia na montáž menšieho a väčšieho rozsahu priemyselných, bytových a polyfunkčných objektov, od projektovej dokumentácie až po konečnú realizáciu.